Qürbətdən gələn məktublar (Dram)

Həsən HƏSƏNOV Qürbətdən gələn məktublar İki hissəli dram Quruluşçu rejissor Mərahim  FƏRZƏLİBƏYOV Quruluşçu rəssam İlham ELXANOĞLU…

Nadir Şah (Dramatik xronika)

Yunus OĞUZ İki hissəli dramatik xronika Quruluşçu rejissor Gümrah ÖMƏR Rejissor Vidadi HƏSƏNOV Quruluşçu rəssam İlham…

Müsyö İbrahim və Quran çiçəyi (Dram)

Erik Emmanuel Şmitt Tərcümə edən: Yaşar Müsyö İbrahim və Quran çiçəyi İki hissəli dram Quruluşçu rejissor Ərşad ƏLƏKBƏROV…

Sənətkarın Taleyi (Faciə)

Elçin SƏNƏTKARIN TALEYİ İki hissəli faciə Quruluşçu rejissor İranə Tağızadə Quruluşçu rəssam Tatyana Melnikova (Rusiya) Geyim…

Teleskop (Romantik komediya)

Elçin TELESKOP iki hissəli romantik komediya Quruluşçu rejissor Kamran ŞAHMƏRDAN Quruluşçu rəssam Eduard KOÇERQİN Geyim rəssamı…

Silindr (Komediya)

Eduardo de Filippo Tərcümə edən: Ramiz Novruz  SİLİNDR İki hissəli komediya Quruluşçu rejissor Ramiz NOVRUZ Quruluşçu…

Yaşlı xanımın gəlişi (Qrotesk-faciə)

Fridrix DÜRRENMATT Tərcümə edən: Dilsuz YAŞLI XANIMIN GƏLİŞİ İki hissəli qrotesk-faciə Quruluşçu rejissor Rövşən ALMURADLI Quruluşçu…

Generalın son əmri (Tragikomik misteriya)

Vaqif SƏMƏDOĞLU  GENERALIN SON ƏMRİ  İki hissəli tragikomik misteriya Quruluşçu rejissor Ramiz HƏSƏNOĞLU Quruluşçu rəssam Nazim…

21:15 Qatarı (Mövcudluq oyunu)

Toyqun ORBAY Tərcümə edən: Dilsuz 2115 QATARI Bir hissəli mövcudluq oyunu     Quruluşçu rejissor Bəhram OSMANOV…

Qarabağnamə (Faciə)

İlyas Əfəndiyev QARABAĞNAMƏ («Hökmdar və qızı») iki hissəli faciə Quruluşçu rejissor Mərahim FƏRZƏLİBƏYOV Quruluşçu rəssam İsmayıl…