Teleskop (Romantik komediya)

Elçin

TELESKOP

iki hissəli romantik komediya

Quruluşçu rejissor Kamran ŞAHMƏRDAN
Quruluşçu rəssam Eduard KOÇERQİN
Geyim rəssamı Anna KOÇERQİNA
Musiqi tərtibatı Həmid KAZIMZADƏ
Rəqslərin quruluşu Zakir AĞAYEV
Yelena AĞAYEVA
ROLLAR İFAÇILAR
MƏLƏKLƏR RUHLAR
Kişi Füzuli HÜSEYNOV
Qadın İlahə HƏSƏNOVA
Cənab Cəbrail Ramiz NOVRUZ
Rafiq ƏZİMOV
Cənab Mikail Kazım ABDULLAYEV
Rövşən KƏRİMDUXT
Cənab İsrail Hacı İSMAYILOV
Əli NUR
Cənab Əzrail Əjdər HƏMİDOV
Mirzə AĞABƏYLİ
Ruhlar Sevinc ƏLİYEVA
Şəlalə ŞAHVƏLƏDQIZI
Rada NƏSİBOVA
Nigar GÜLƏHMƏDOVA
Elnar QARAYEV
Elnur QƏDİROV
Rəşad BƏXTİYAROV
Vüsal MUSTAFAYEV
Mələklər Güney ƏKBƏROVA
Məhsəti TAHİRZADƏ
İNSANLAR
Arvad Münəvvər ƏLİYEVA
Qayınana Şükufə YUSUPOVA
Hicran NƏSİROVA
Oğul Elşən CƏBRAYILOV
Aslan ŞİRİN
Qız Məsmə ASLANQIZI
Dost Sabir MƏMMƏDOV
Ayşad MƏMMƏDOV
Xanım Şəlalə ŞAHVƏLƏDQIZI
Ləman İMANOVA
Həkim Elxan QULİYEV
Elşən RÜSTƏMOV
Şəfqət bacısı Almaz AMANOVA
Dilarə NƏZƏROVA
Tamaşanı idarə edir Rəfiqə MUSAYEVA
Əməkdar Mədəniyyət İşçisi

İlk tamaşa 11 may 2011-ci ildə oynanılmışdır.