Tamaşa görkəmli Azərbaycan ədibi

Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunur

 

Cəlil MƏMMƏDQULUZADƏ

 

DƏLİ YIĞINCAĞI

İki hissəli satirik pamflet

 

 

        

Quruluşçu rejissor                             Bəhram OSMANOV

Azərbaycan və Kalmıkiya

Respublikalarının  Əməkdar

incəsənət xadimi

 

Quruluşçu rəssam                             Nazim BƏYKİŞİYEV

                                                           Xalq rəssami, Dövlət mükafatı laureatı

 

Bəstəkar                                             Siyavuş KƏRİMİ                                                                                                                                                    Xalq artisti, professor

 

Rejissor                                              Mehman FƏTULLAYEV

 

İşıq üzrə rəssam                                Rafael HƏSƏNOV

 

Səhnə hərəkəti və plastika               Ceyhun DADAŞOV

_____________________________________

 

 

 

ROLLAR VƏ İFAÇILAR:

 

Fazil Küleyni                             Nurəddin MEHDİXANLI          Xalq artisti

Doktor Lalbyuz                       Sənubər İSGƏNDƏROVA          Əməkdar artist

Molla Abbas                            Elşən RÜSTƏMOV                       Əməkdar artist

Pırpız Sona                              Vəfa RZAYEVA                             Əməkdar artist

Hacı Nayib                               Kazım ABDULLAYEV

Xalq artisti

Elnar QARAYEV

Əməkdar artist

Formasyon Rüstəm                  Elşən CƏBRAYILOV                Əməkdar artist

                                                     Elnur QƏDİROV

Sərsəm Salman                        Vüsal MUSTAFAYEV

Həmzad Qurban                       Aslan ŞİRİN                                 Əməkdar artist

Cinni Mustafa                           İlyas ƏHMƏDOV

Şimrəli                                      Mətləb ABDULLAYEV                 Əməkdar artist

Hacı Məmmədəli                       Əlfida CƏFƏROV                         Əməkdar artist

Hacı Xudaverdi                         Rüstəm RÜSTƏMOV

Hacı Cəfər                                Mirzə AĞABƏYLİ                           Əməkdar artist

Hacı İslam                                Elxan QULİYEV                             Əməkdar artist

Məşədi Hacı                             Kazım HƏSƏNQULİYEV             Əməkdar artist

Hacı Mədinə                             Cəfər NAMİQ KAMAL                  Xalq artisti

Hacı Əbdül Əzim                      Hacı İSMAYILOV                        Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı

Nəcəfül Əşrəf                           Rafiq ƏZİMOV                                Xalq artisti

Kərbəlayı Türbət                       Əli NUR                                          Xalq artisti

Məşədi Zeynəb                         Mətanət ATAKİŞİYEVA             Əməkdar artist

İradə AĞASIBƏYLİ                                                                        Əməkdar artist

Səkinə                                     Firuzə BALAYEVA

Qadınlar:                                  Ləman İMANOVA

                                               Dİlarə NƏZƏROVA

                                               Fəridə ŞAHBAZOVA

 

 

 

I hissə        – 60 dəqiqə

II hissə        – 45 dəqiqə

 

 

 

 

Tamaşanı idarə edir:                 Nərmin HƏSƏNOVA

 

 

Please follow and like us: