Sənətkarın Taleyi (Faciə)

Elçin

SƏNƏTKARIN TALEYİ

İki hissəli faciə

Quruluşçu rejissor İranə Tağızadə
Quruluşçu rəssam Tatyana Melnikova (Rusiya)
Geyim üzrə rəssamlar İranə Tağızadə
Tatyana Melnikova (Rusiya)
Musiqi tərtibatı Vladimir Neverov
İşıq üzrə rəssam Rafael Həsənov
Tamaşa Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanıb.
ROLLAR VƏ İFAÇILAR:
Ərəblinski Firdovsi ATAKİŞİYEV
Maya Natəvan HACIYEVA
Fəridə ŞAHBAZOVA
Poloni Cəfər NAMİQ KAMAL
Yaqo Elşən CƏBRAYILOV
Bığlı artist Ayşad MƏMMƏDOV
Carçı Vüsal MUSTAFAYEV
Qubernator Əjdər ZEYNALOV
Qraf İlham HÜSEYNOV
Qrafinya Şükufə YUSUPOVA
Freylina İnna İMRANOVA
Gənc teatr vurğunu Aslan ŞİRİN
Bibi Hicran NƏSİROVA
Əbdül İlyas ƏHMƏDOV
Qoçu Vasif HƏSƏNƏLİYEV
İntelligent Ramin ŞIXƏLİYEV
Baqqal Mirzə AĞABƏYLİ
Redaktor Cümşüd ZEYNALOV
Jurnalist Rəşad BƏXTİYAROV
Məmur Əjdər HƏMİDOV
Neftxuda Hacı
Məmməd Tağı Telman ƏLİYEV

Tamaşanı idarə edir       Ceyran HƏSƏNLİ

 

İlk tamaşa 15 mart 2013-cü ildə oynanılıb