Cəlil MƏMMƏDQULUZADƏ

ÖLÜLƏR

İki hissəli komediya

Tamaşanın müəllifi, quruluşçu

rejissoru və quruluşçu rəssamı

Azər Paşa Nemətov

(xalq artisti, Professor)

Bəstəkar Qara Qarayev
Rejissorlar Anar Sadıqov
Əlif Cahangirli
ROLLAR VƏ İFAÇILAR
 ŞEYX NƏSRULLAH  Nurəddin MEHDİXANLI
 ŞEYX ƏHMƏD  Aslan ŞİRİN
 Elşən CƏBRAYILOV
 HACI HƏSƏN  Kazım ABDULLAYEV
 Əli NUR
 KƏRBƏLAYİ FATMA  Laləzar MUSTAFAYEVA
 Hicran NƏSİROVA
 İSGƏNDƏR  Anar HEYBƏTOV
 CƏLAL  Canəli CANƏLİYEV
 NAZLI  Xədicə NOVRUZLU
 ZEYNƏB  Rada NƏSİBOVA
 Ləman İMANOVA
 HACI BAXŞƏLİ  Sabir MƏMMƏDOV
 Elşən RÜSTƏMOV
 HACI KƏRİM  Mirzə AĞABƏYLİ
 Əlvida CƏFƏROV
 HACI KAZIM  Əjdər HƏMİDOV
 Firuz XUDAVERDİYEV
 MƏŞƏDİ ORUC  Rafiq ƏZİMOV
 Mətləb ABDULLAYEV
 MİR BAĞIR AĞA  Elxan QULİYEV
 Məzahir CƏLİLOV
 HEYDƏR AĞA  Elçin ƏFƏNDİ
 Elnur QƏDİROV
 ƏLİ BƏY  Rüstəm RÜSTƏMOV
 MİRZƏ HÜSEYN MÜƏLLİM  Hacı İSMAYILOV
 Kazım HƏSƏNQULİYEV
 KƏRBƏLAYİ VƏLİ  Ramin ŞIXƏLİYEV
 Vüsal MUSTAFAYEV
 Tamaşanı idarə edir  Ceyran Həsənli

Tamaşa Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanıb.

Teatrın bədii rəhbəriAzər Paşa ZƏFƏR OĞLU

Please follow and like us: