Silindr (Komediya)

Eduardo de Filippo

Tərcümə edən: Ramiz Novruz

 SİLİNDR

İki hissəli komediya

Quruluşçu rejissor Ramiz NOVRUZ
Quruluşçu rəssam Anar ƏLİYEV
Musiqi tərtibatı Kamil İSMAYILOV
İşıq üzrə rəssam Rafael HƏSƏNOV
Tamaşanın bədii rəhbəri İsrafil İSRAFİLOV

ROLLAR   VƏ   İFAÇILAR:

Aqostino Kazım ABDULLAYEV
Rita Münəvvər ƏLİYEVA
Şəhla ƏLİQIZI
Rodolfo Rövşən KƏRİMDUXT
Anar HEYBƏTOV
Attillio Ramiz NOVRUZ
Bettino Ləman İMANOVA
Dilarə NƏZƏROVA
Antonio Hikmət RƏHİMOV
Ülvi HƏSƏNOV
Mikele Adil DƏMİROV
Roberto Məzahir CƏLİLOV
Arturo Ramin ŞIXƏLİYEV
Şəhərli qızlar Günel İMANOVA
Nigar MƏMMƏDOVA
Nuranə TOHİDİ

Tamaşanı idarə edir:           Dilbər İSMAYILOVA

 İlk tamaşa 18 oktyabr 2014-cü ildə oynanılıb.