21:15 Qatarı (Mövcudluq oyunu)

Toyqun ORBAY

Tərcümə edən: Dilsuz

2115 QATARI

Bir hissəli mövcudluq oyunu    

Quruluşçu rejissor Bəhram OSMANOV
Quruluşçu rəssam Samirə HƏSƏNOVA
Musiqi tərtibatı Kamil İSMAYILOV
İşıq üzrə rəssam Rafael HƏSƏNOV
ROLLAR VƏ İFAÇILAR:
Qadın Sənubər İSGƏNDƏROVA
Kişi Nurəddin MEHDİXANLI
Vağzal məmuru Hacı İSMAYILOV
Yaşlı kişi Firuz XUDAVERDİYEV
Ramin ŞIXƏLİYEV
Tamaşanı idarə edir Dilbər İSMAYILOVA

İlk tamaşa 15 aprel 2015-ci ildə oynanılıb.