Yaşlı xanımın gəlişi (Qrotesk-faciə)

Fridrix DÜRRENMATT
Tərcümə edən: Dilsuz

YAŞLI XANIMIN GƏLİŞİ

İki hissəli qrotesk-faciə

Quruluşçu rejissor Rövşən ALMURADLI
Quruluşçu rəssam Zöhrab BƏYKİŞİYEV
Bəstəkar Sərdar FƏRƏCOV
ROLLAR VƏ İFAÇILAR
Klara Veşer Sənubər İSGƏNDƏROVA
İl Ramiz NOVRUZ
Burqomistr Nurəddin MEHDİXANLI
Keşiş Kazım ABDULLAYEV
Müəllim Hacı İSMAYILOV
Rafiq ƏZİMOV
Həkim Pərviz BAĞIROV
Polis Əli NUR
Kazım HƏSƏNQULİYEV
Eşikağası Ramiz MƏLİK
Birinci kişi Mətləb ABDULLAYEV
İkinci kişi Rövşən KƏRİMDUXT
Elnar QARAYEV
Rəssam Vüsal MUSTAFAYEV
Anar HEYBƏTOV
Stansiya rəisi Əsgər MƏMMƏDOĞLU
Məzahir CƏLİLOV
Kobi Ramin ŞIXƏLİYEV
Lobi Firuz XUDAVERDİYEV
7-ci ər Əlvida CƏFƏROV
9-cu ər Elçin ƏHMƏDOV

Tamaşanı idarə edir: Vüqar MƏMMƏDOV

İlk tamaşa 11 may 2012-ci ildə oynanılıb