Category: Repertuar

KÜKNARLARA MƏKTUB

Qoderzi Çoxeli Tərcümə edəni: Nəriman Əbdülrəhmanlı KÜKNARLARA MƏKTUB Bir hissəli pritça Tamaşanın bədii rəhbəri Azər Paşa NEMƏTOV Xalq artisti, professor…

Yaşar (Dram)

Tamaşa Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Cəfər Cabbarlının 120 illik yubileyinə həsr olunur Cəfər Cabbarlı   Y A Ş A R (İki hissəli…

Ölülər (Komediya)

Cəlil MƏMMƏDQULUZADƏ ÖLÜLƏR İki hissəli komediya Tamaşanın müəllifi, quruluşçu rejissoru və quruluşçu rəssamı Azər Paşa Nemətov (xalq artisti, Professor) Bəstəkar Qara Qarayev…

Müfəttiş (komediya)

N.V.QOQOL Tərcümə: Sabit Rəhman M Ü F Ə T T İ Ş (İki hissəli komediya)                                                Quruluşçu rejissor              Mikayıl MİKAYILOV Quruluşçu  rəssam            …