Yaşar (Dram)

Tamaşa Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Cəfər Cabbarlının 120 illik yubileyinə həsr olunur Cəfər Cabbarlı   Y A Ş…

DƏLİ YIĞINCAĞI (satirik pamflet)

Tamaşa görkəmli Azərbaycan ədibi Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunur   Cəlil MƏMMƏDQULUZADƏ   DƏLİ…

Ölülər (Komediya)

Cəlil MƏMMƏDQULUZADƏ ÖLÜLƏR İki hissəli komediya Tamaşanın müəllifi, quruluşçu rejissoru və quruluşçu rəssamı Azər Paşa Nemətov (xalq artisti,…

AH, BU UZUN SEVDA YOLU (dram)

Tamaşa görkəmli Azərbaycan şairi Mikayıl Müşfiqin 110 illik yubileyinə həsr olunur Əli Əmirli AH, BU UZUN SEVDA…

12-ci gecə və ya hər nə istəsəniz

Müfəttiş (komediya)

N.V.QOQOL Tərcümə: Sabit Rəhman M Ü F Ə T T İ Ş (İki hissəli komediya)                                                Quruluşçu rejissor…

Sinif Yoldaşları (melodram)

Yuri Polyakov Tərcümə: Etimad Başkeçid SİNİF YOLDAŞLARI (İki hissəli melodram) Tamaşanın müəllifi, quruluşçu rejissoru və rəssamı – Azər Paşa…

Bir, iki, bizimki..

Kamal ABDULLA BİR, İKİ, BİZİMKİ Tamaşanın bədii rəhbəri – Azər Paşa NEMƏTOV Rejissor – Əlif CAHANGİRLİ…

Qətibə İnanc (dram)

Məmməd Səid Ordubadi QƏTİBƏ İNANC (“Qılınc və qələm” romanı əsasında) İki hissəli tarixi dram Yeni səhnə…

Manqurt (rəvayət)

Çingiz Aytmatov MANQURT Bir hissəli epik rəvayət   Tamaşanın bədii rəhbəri               Azər Paşa NEMƏTOV Rejissor        …