Qürbətdən gələn məktublar (Dram)

Həsən HƏSƏNOV

Qürbətdən gələn məktublar

İki hissəli dram

Quruluşçu rejissor Mərahim  FƏRZƏLİBƏYOV
Quruluşçu rəssam İlham ELXANOĞLU
Musiqi tərtibatı Həmid KAZIMZADƏ
ROLLAR VƏ İFAÇILAR
MİRZƏ FƏTƏLİ Ramiz MƏLİK
RƏŞİD Elşən CƏBRAYILOV
TUBU XANIM Laləzar MUSTAFAYEVA
FİRƏNGİZ və FRANSUAZA Vəfa RZAYEVA
NƏCƏF Əjdər HƏMİDOV
BENCAMİN QASTİNO Hacı İSMAYILOV
QRİQOR ORBELİANİ Kazım ABDULLAYEV
PATRİK Elçin ƏFƏNDİ
                Tamaşanı idarə edirlər  Rəfiqə MUSAYEVA
 Vüqar MƏMMƏDOV