Qoderzi Çoxeli
Tərcümə edəni: Nəriman Əbdülrəhmanlı

KÜKNARLARA MƏKTUB
Bir hissəli pritça

Tamaşanın bədii rəhbəri Azər Paşa NEMƏTOV
Xalq artisti, professor

Quruluşçu rejissorNigar GÜLƏHMƏDOVA

Quruluşçu rəssamSamirə HƏSƏNOVA

Musiqi tərtibatıKamil İSMAYILOV

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Teatrın bədii rəhbəri – MEHRİBAN ƏLƏKBƏRZADƏ
Əməkdar incəsənət xadimi

ROLLAR və İFAÇILAR:

BERİ– ELŞƏN RÜSTƏMOV
Əməkdar artist

BERİNİN ARVADI– ALMAZ AMANOVA
Əməkdar artist

COĞRAFİYA MÜƏLLİMİ– AYŞAD MƏMMƏDOV
Əməkdar artist

HƏKİM– DİLARƏ NƏZƏROVA

SƏDR və MEŞƏBƏYİ– RÜSTƏM RÜSTƏMOV

MƏLƏK– LALƏ SÜLEYMANOVA

ƏZRAİL və BALTALI ADAM– ELÇİN ƏFƏNDİ

QOCA– RAMİN ŞIXƏLİYEV

QONŞU QADIN– FİRUZƏ BALAYEVA

Tamaşanı idarə edirlər: Dilbər İSMAYILOVA

İlk tamaşa: 25 noyabr 2022-ci il

Please follow and like us: