Nadir Şah (Dramatik xronika)

Yunus OĞUZ

İki hissəli dramatik xronika

Quruluşçu rejissor Gümrah ÖMƏR
Rejissor Vidadi HƏSƏNOV
Quruluşçu rəssam İlham ELXANOĞLU
Bəstəkar Sərdar FƏRƏCOV
İşıq üzrə rəssam Rafael HƏSƏNOV
Plastika  Pərviz MƏMMƏDRZAYEV
Rəqslərin quruluşu Lalə HACIYEVA
Məsləhətçi Cahangir HÜSEYNOV

Tamaşa Azərbaycan Respublikası

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanıb.

ROLLAR   VƏ   İFAÇILAR:

Nadir şah – Avşar dövlətinin şahı Ramiz NOVRUZ
Məmməd SƏFA
Rzaqulu – Nadirin oğlu Hikmət RƏHİMOV
Kamuşkin – Rusiya elçisi Amid QASIMOV
Nəsrullah – Nadirin oğlu Ramin ŞIXƏLİYEV
Məhəmməd Hüseyn Şamil İBRAHİMOV
 I Mahmud – türk sultanı

Əbül Feyz– Buxara əmiri

Əmir Teymur

Səadət xan – Moğol şahının vəziri

Vidadi HƏSƏNOV
 Əli NUR
 Məhəmməd şah – Moğol şahı Pərviz MƏMMƏDRZAYEV
 Miyanqala sərkərdəsi  Oqtay MEHDİYEV
 Məhəmmədxan Türkmən – Nadirin elçisi  Vüsal MUSTAFAYEV
 Rəhim Sultan, Qadam  Vüqar HACIYEV
 Təhmasib xan CəlayirQızlar Ağa

Nizamül-Mülk – Moğol şahının vəziri

 Elşən RÜSTƏMOV
 Leyli Əbdül ƏfəndiHakim Atalıq

Baş münəccim

Qolitsin

 İlham HÜSEYNOV
 Dauran xan –Moğol şahının vəziri

Həsən Paşa – Osmanlı vəziri

Qoca

 Ayşad MƏMMƏDOV
 Elgün HƏMIDOV
 Qadın, Bibi-dayə  Əminə BABAYEVA
 Fatimə Soltan Bəyim  Nigar GÜLƏHMƏDOVA
 Sərvi  Könül CƏFƏRZADƏ
 Oğul  Adil DƏMİROV

 

Tamaşanı idarə edir:         Ceyran HƏSƏNLİ

 

İlk tamaşa 24 dekabr 2014-cü ildə oynanılıb.