Generalın son əmri (Tragikomik misteriya)

Vaqif SƏMƏDOĞLU

 GENERALIN SON ƏMRİ

 İki hissəli tragikomik misteriya

Quruluşçu rejissor Ramiz HƏSƏNOĞLU
Quruluşçu rəssam Nazim BƏYKİŞİYEV
Bəstəkar Cavanşir QULİYEV
İşıq üzrə rəssam Rafael HƏSƏNOV
Tamaşa Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanıb
ROLLAR   VƏ   İFAÇILAR
General Cəfər NAMİQ KAMAL
Füzuli HÜSEYNOV
Oğul nəvə Sabir MƏMMƏDOV
Qız nəvə Mehriban XANLAROVA
Dilarə ƏLİYEVA
Məşuqə Sənubər İSGƏNDƏROVA
Qisasçı qadın Almaz AMANOVA
Qonşu Rövşən KƏRİMDUXT
Cəllad Ayşad MƏMMƏDOV
Şeypurçu əsgər İlham HÜSEYNOV
Rəşad BƏXTİYAROV
Fərari Pərviz MƏMMƏDRZAYEV
Ramin ŞIXƏLİYEV
Bibi Hicran NƏSİROVA
Polis Əjdər HƏMİDOV
Serjant Cümşüd ZEYNALOV
Tamaşanı idarə edir Xanım HƏSƏNOVA

İlk tamaşa 19 sentyabr 2014-cü ildə oynanılıb.