Boy çiçəyi (Lirik dram)

İlyas ƏFƏNDİYEV

B O Y   Ç İ Ç Ə Y İ

yaxud

“Sən həmişə mənimləsən”

İki hissəli lirik dram

Tamaşanın müəllifi, rejissoru və rəssamı            Azər Paşa NEMƏTOV  (Xalq artisti)       

Musiqi tərtibatı                                                          Paşa  ZƏFƏROĞLU

 

ROLLAR İFAÇILAR:

Həsənzadə                                                        Ramiz NOVRUZ (Xalq artisti)

Xurşud xanım                                                 Rada NƏSİBOVA

Nargilə                                                              Məsmə ASLANQIZI  (Əməkdar artist)

Nəzakət                                                             HicranNƏSİROVA  (Əməkdar artist)

————-                                                       Almaz AMANOVA (Əməkdar artist)

 Fərəc                                                                Sabir MƏMMƏDOV (Xalq artisti)

Fərəcov                                                             Elnar QARAYEV   (Əməkdar artist)

Surik                                                                 Fəridə ŞAHBAZOVA

Rəşidin səsi                                                    Əlif CAHANGİRLİ

 

Tamaşanı idarə edir:      – Ceyran  HƏSƏNLİ

Səs yazma və musiqi montajı    – Həmid KAZIMZADƏ

I hissə  –  85 dəqiqə

II hissə  –  45 dəqiqə

İlk tamaşa: 2 noyabr  2011-ci il