Boy çiçəyi (Lirik dram)

İlyas ƏFƏNDİYEV

B O Y   Ç İ Ç Ə Y İ

İki hissəli lirik dram

Tamaşanın müəllifi, rejissoru və rəssamı Azər Paşa NEMƏTOV
Rejissor assistenti Anar SADIQOV
Musiqi tərtibatı Azər Paşa ZƏFƏROĞLU
Səs yazma və musiqi montajı Həmid KAZIMZADƏ
ROLLAR İFAÇILAR
Həsənzadə Ramiz Novruz
Xurşud xanım Rada Nəsibova
Nargilə Məsmə ASLANQIZI
Nəzakət Hicran NƏSİROVA
Almaz AMANOVA
Fərəc Əjdər HƏMİDOV
Sabir MƏMMƏDOV
Fərəcov Elnar QARAYEV
Surik Fəridə ƏLİYEVA
Rəşidin səsi Əlif CAHANGİROV
Tamaşanı idarə edirlər Rəfiqə MUSAYEVA
Ceyran HƏSƏNLİ

 İlk tamaşa 2 noyabr 2011-ci ildə oynanılıb