Iyun 2022

May    2022-ci il

3 Iyun “Mənim günahım” İ. Əfəndiyev 19.00
4 İyun “Buratino axmaqlar ölkəsində” A. Tolstoy 12.00
“On ikinci gecə və yaxud hər nə istəsəniz” V. Şekspir 19.00
5 İyun “Qürbətdən gələn məktublar” H. Həsənov 12.00
“Ah, bu uzun sevda yolu…” Ə. Əmirli 19.00
9 İyun  “Manqurt”  Ç. Aytmatov  19.00
10 İyun “Sərgüzəşti- vəziri-xani-Lənkəran“ M. F. Axundov 19.00
11 İyun “Ölülər“ C. Məmmədquluzadə 19.00
12 İyun  “Xanuma”  A. Saqareli  19.00
17 İyun “Qürbətdən gələn məktublar” H. Həsənov 12.00
18 İyun “Filumena Marturano” E. Filippo 19.00
19 İyun “Cəhənnəm sakinləri” Elçin 19.00
25 İyun “Zəfər yolu” Azər Paşa 19.00
26 İyun “Zəfər yolu” Azər Paşa 19.00