Sentyabr 2023-cü il

Tarix

Tamaşa

Müəllif

Saat

15 Sentyabr

Qarabağnamə

İ. Əfəndiyev

19.00

16 Sentyabr

Ölülər

C. Məmmədquluzadə

19.00

17 Sentyabr

Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran

M. F. Axundzadə

19.00

21 Sentyabr

Küknarlara məktub

Q. Çoxeli

19.00

22 Sentyabr

Şükriyyə

C. Zeynalov

19.00

23 Sentyabr

Xurşidbanu Natəvan

İ. Əfəndiyev

19.00

24 Sentyabr

Ah, bu uzun sevda yolu

Ə.Əmirli

19.00

28 Sentyabr

Manqurt

 Ç. Aytmatov

19.00

29 Sentyabr

Dəli yığıncağı

C. Məmmədquluzadə

19.00

30 Sentyabr

Filumena Marturano

E. Filippo

19.00

 

Please follow and like us: