Sentyabr – Oktyabr 2022

Sentyabr    2022-ci il

23 sentyabr “Zəfər yolu” Azər Paşa 19.00
24 sentyabr “Zəfər yolu” Azər Paşa 19.00
25 sentyabr “Zəfər yolu” Azər Paşa 19.00
28 Sentyabr “Medeya” Evripid 19.00
30 Sentyabr “Ah, bu uzun sevda yolu…” Ə. Əmirli 19.00

 

Oktyabr    2022-ci il

 

1 Oktyabr “Ölülər” C. Məmmədquluzadə 19.00
2 Oktyabr “Mənim günahım” İ. Əfəndiyev 19.00
6 Oktyabr “Yay günü” S. Mrojek 19.00
7 Oktyabr “Filumena Marturano” E. Flippo 19.00
8 Oktyabr “Şah Qacar” Ə. Əmirli 19.00
9 Oktyabr “Dəli yığıncağı” C. Məmmədquluzadə 19.00
13 Oktyabr “Medeya” Evripid 19.00
14 Oktyabr “Qürbətdən gələn məktublar” H. Həsənov 19.00
15 Oktyabr “Qətibə İnanc” M.S. Ordubadi 19.00
16 Oktyabr “Ah, bu uzun sevda yolu…” Ə. Əmirli 19.00
20 Oktyabr “Xanuma” A. Saqareli 19.00
21 Oktyabr “On ikinci gecə və ya hər nə istəsəniz” V. Şekspir 19.00
22 Oktyabr “Cəhənnəm sakinləri” Elçin 19.00
23 Oktyabr “Sinif yoldaşları” Y. Polyakov 19.00
26 Oktyabr “Manqurt” Ç. Aytmatov 19.00
28 Oktyabr “Zəfər yolu” Azər Paşa 19.00
29 Oktyabr “Zəfər yolu” Azər Paşa 19.00
30 Oktyabr “Zəfər yolu” Azər Paşa 19.00