May 2022

May    2022-ci il

1 May “Cipollino” C.Rodari 11.00
“Cipollino” C.Rodari 13.00
“Ah, bu uzun sevda yolu…” Ə.Əmirli 19.00
2 May “Cipollino” C.Rodari 11.00
“Cipollino” C.Rodari 13.00
     
7  May “Qürbətdən gələn məktublar“ H.Həsənov 19.00
8  May “Qürbətdən gələn məktublar“ H.Həsənov 19.00
     
14 May “Şah Qacar” Ə.Əmirli 19.00
15 May “Ah, bu uzun sevda yolu…” Ə.Əmirli 19.00
   
20 May   “Ölülər” C.Məmmədquluzadə 19.00
21 May “Mənim günahım” İ.Əfəndiyev 19.00
22 May Filumena Marturano” E.Filippo 19.00
     
28 May  Premyera   19.00
29 May  Premyera   19.00