Oktyabr 2023-cü il

Tarix

Tamaşa

Müəllif

Saat

1 Oktyabr

Ölülər

C. Məmmədquluzadə

19.00

5 Oktyabr

Küknarlara məktub

Q. Çoxeli 

19.00

6 Oktyabr

Ah, bu uzun sevda yolu

Ə.Əmirli

19.00

7 Oktyabr

Şah Qacar

Ə. Əmirli

19.00

8 Oktyabr

Xanuma

A. Saqareli

19.00

12 Oktyabr

Manqurt

Ç. Aytmatov

19.00

13 Oktyabr

Şükriyyə

C. Zeynalov

19.00

14 Oktyabr

Cəhənnəm sakinləri

  Elçin

19.00

18 Oktyabr

Qarabağnamə

İ. Əfəndiyev

19.00

20 Oktyabr

Dantenin yubileyi

Anar

19.00

21 Oktyabr

Dantenin yubileyi

Anar

19.00

27 Oktyabr

Dantenin yubileyi

Anar

19.00

28 Oktyabr

 Göyçək Fatma

X. Həsənova

11.00 13.00

Dəli yığıncağı

C. Məmmədquluzadə

19.00

29 Oktyabr

 Məlikməmməd

Xalq nağılı

11.00 13.00

Filumena Marturano

E. Filippo

19.00

 

Please follow and like us: