Almaz (Dram)

Cəfər Cabbarlı

ALMAZ

 İki hissəli dram

Yeni səhnə redaksiyası Əli ƏMİRLİ
Elmi məsləhətçi Nizami CƏFƏROV
Tamaşanın müəllifi Azər Paşa NEMƏTOV
Rejissorlar Anar SADIQOV
Əlif CAHANGİRLİ
Bəstəkar Siyavuş KƏRİMİ
ROLLAR və İFAÇILAR
ALMAZ Məsmə ASLANQIZI
HACI ƏHMƏD Nürəddin MEHDİXANLI
ŞƏRİF Sabir MƏMMƏDOV
İBAD Kazım ABDULLAYEV
BARAT Aslan ŞİRİN
BALOĞLAN Əli NUR
BALARZA Əjdər HƏMİDOV
MİRZƏ SƏMƏNDƏR Rafıq ƏZİMOV
OCAQQULU                        Ayşad MƏMMƏDOV
              Ramin Şıxəliyev
AFTİL Hacı İSMAYILOV
YAXŞI Rada NƏSİBOVA
FUAD Elşən CƏBRAYILOV
KƏRBƏLAYİ FATMANİSƏ Firəngiz MÜTƏLLİMOVA
SƏDR Mətləb ABDULLAYEV

Tamaşanı idarə edir:                 Ceyran HƏSƏNLİ