Category: Repertuar

Almaz (Dram)

Cəfər Cabbarlı ALMAZ  İki hissəli dram Yeni səhnə redaksiyası Əli ƏMİRLİ Elmi məsləhətçi Nizami CƏFƏROV Tamaşanın müəllifi Azər Paşa NEMƏTOV…

Aldanmiş ulduzlar (Nağıl tamaşa)

(M.F.Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” povestinin motivləri əsasında) “ALDANMIŞ ULDUZLAR” Bir hissəli nağıl tamaşa Səhnələşdirən Anar SADIQOV Quruluşçu rejissorlar Anar SADIQOV Əlif CAHANGİRLİ  Quruluşçu…