Almaz (Dram)

Cəfər Cabbarlı ALMAZ  İki hissəli dram Yeni səhnə redaksiyası Əli ƏMİRLİ Elmi məsləhətçi Nizami CƏFƏROV Tamaşanın…

Boy çiçəyi (Lirik dram)

İlyas ƏFƏNDİYEV B O Y   Ç İ Ç Ə Y İ yaxud “Sən həmişə mənimləsən” İki…

Xanuma (Musiqili parodiya)

A.Saqareli Tərcümə edən:           T.Əyyubov X A N U M A İki hissəli musiqili parodiya    …

Mənim günahım (Dramatik etiraf)

İlyas ƏFƏNDİYEV MƏNİM GÜNAHIM İki hissəli dramatik etiraf Quruluşçu rejissor Mərahim FƏRZƏLİBƏYOV Quruluşçu rəssam İlham ELXANOĞLU…

Şah Qacar (Faciə)

Əli Əmirli ŞAH QACAR İki hissəli faciə Elmi məsləhətçi Akademik Çingiz Qacar Tamaşanın müəllifi, quruluşçu rejissoru və…

Vəsiyyət (Qara komediya)

Hüseynbala MİRƏLƏMOV V Ə S İ Y Y Ə T   İki hissəli qara komediya Quruluşçu…

Çipollino (Nağıl-tamaşa)

Canni Rodari ÇİPOLLİNO Nağıl-tamaşa    Rejissor  Əlif CAHANGİRLİ  Rəssam  İlham ELXANOĞLU  Musiqi tərtibatı  Əlif CAHANGİRLİ  Xoreoqraf…

Cəhənnəm sakinləri

Buzlar ölkəsi (Nağıl tamaşa)

Anar SADIQOV BUZLAR ÖLKƏSİ Nağıl tamaşa   Rejissor  Əlif CAHANGİRLİ  Rəssam  İlham ELXANOĞLU Musiqi tərtibatı  Kamil…

Aldanmiş ulduzlar (Nağıl tamaşa)

(M.F.Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” povestinin motivləri əsasında) “ALDANMIŞ ULDUZLAR” Bir hissəli nağıl tamaşa Səhnələşdirən Anar SADIQOV Quruluşçu rejissorlar Anar…