Vəsiyyət (Qara komediya)

Hüseynbala MİRƏLƏMOV

V Ə S İ Y Y Ə T

 

İki hissəli qara komediya

Quruluşçu rejissoru

 

Firudun MƏHƏRRƏMOV

(Əməkdar Artist)

Rejissor Əlif Cahangirli
Quruluşçu  rəssam

 

 

Nazim BƏYKİŞİYEV

(Xalq Rəssamı, Dövlət

mükafatı laureatı)

 Musiqi tərtibatı Kamil İSMAYILOV
ROLLAR VƏ İFAÇILAR
Dövran Abbas QƏHRƏMANOV
Röya Münəvvər ƏLİYEVA
Ləman İMANOVA
Bayram Mirzə AĞABƏYLİ
Rövşən KƏRİMDUXT
Zəhra Almaz AMANOVA
Ceyran Sevinc ƏLİYEVA
Pirim Rüstəm RÜSTƏMOV
Samir Elçin ƏFƏNDİ
Elman Kazım HƏSƏNQULİYEV
Delisay İlahə HƏSƏNOVA
Fəridə ŞAHBAZOVA
 Timur Ramin ŞIXƏLİYEV
 Tamaşanı idarə edirlər: Dilbər İSMAYILOVA
Vüqar MƏMMƏDOV