Anamın Kitabı (Tragikomediya)

Cəlil MƏMMƏDQULUZADƏ

ANAMIN KİTABI

 İki hissəli tragikomediya

Quruluşçu rejissor Firudin MƏHƏRRƏMOV
Quruluşçu rəssam Ülviyyə ZƏRBƏLİYEVA
Musiqi tərtibatı Həmid KAZIMZADƏ
ROLLAR İFAÇILAR
Zəhra Bəyim Səidə QULİYEVA
İradə HƏSƏNOVA
Rüstəm bəy Ayşad MƏMMƏDOV
Mirzə Məhəmmədəli Kazım HƏSƏNQULİYEV
Səməd Vahid Aslan ŞİRİN
Aslan bəy Anar HEYBƏTOV
Mirzə Baxşəli Rüstəm RÜSTƏMOV
Hüseyn Şahid Ramin ŞIXƏLİYEV
Gülbahar Şəlalə ŞAHVƏLƏDQIZI
Şəhla ƏLİQIZI
Zivər xanım Sevinc ƏLİYEVA
Dilarə NƏZƏROVA
Qənbər Elnar QARAYEV
Elçin ƏHMƏDOV
Mirzə Həsən Rövşən KƏRİMDUXT
Mətləb ABDULLAYEV
Teymur bəy Vüsal MUSTAFAYEV
Mirzə Zeynal Mirzə AĞABƏYLİ
Senzor Rəşad BƏXTİYAROV
Məşədi Cəfər, Hambal Firuz XUDAVERDİYEV
Əlvida CƏFƏROV
Polislər Cümşüd ZEYNALOV
Əlləz ƏHMƏDOV

Tamaşanı idarə edir       Dilbər İSMAYILOVA

İlk tamaşa 8 dekabr 2012-ci ildə oynanılıb