Month: Mart 2019

Müfəttiş (komediya)

N.V.QOQOL Tərcümə: Sabit Rəhman M Ü F Ə T T İ Ş (İki hissəli komediya)                                                Quruluşçu rejissor              Mikayıl MİKAYILOV Quruluşçu  rəssam            …