Məmməd Səid Ordubadi

QƏTİBƏ İNANC

(“Qılınc və qələm” romanı əsasında)

İki hissəli tarixi dram

Yeni səhnə redaksiyası – Çingiz ƏLƏSGƏRLİ

Quruluşçu rejissor – Mərahim FƏRZƏLİBƏYOV (Xalq Artisti)

Quruluşçu rəssam – İlham ELXANOĞLU (Əməkdar Mədəniyyət İşçisi)

Musiqi tərtibatı – Kamil İSMAYILOV

––––––––––––––––––––––

Teatrın bədii rəhbəri – Azər Paşa ZƏFƏR oğlu (Xalq Artisti)

Tamaşa Azərbaycan Respublikası  Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanıb.

______________________

ROLLAR VƏ İFAÇILAR:

Qətibə İnanc – Bəsti CƏFƏROVA (Xalq Artisti)

Nizami – Sabir MƏMMƏDOV (Xalq Artisti)

Qızıl Arslan – Rüstəm RÜSTƏMOV

Hüsaməddin – Rövşən KƏRİMDUXT (Əməkdar Artist)

Fəxrəddin – İlyas ƏHMƏDOV

Toğrul – Ayşad MƏMMƏDOV (Əməkdar Artist),  Kazım ABDULLAYEV (Əməkdar Artist)

Səba – Şəhla ƏLİQIZI

Gənc Qətibə – Fidan CƏFƏROVA

Qutluğ – Elnur QƏDİROV

Vəzir – Mirzə AĞABƏYLİ (Əməkdar Artist), Elxan QULİYEV (Əməkdar Artist)

Zindan keşikçisi – Cümşüd ZEYNALOV

Qazı – Məzahir CƏLİLOV (Əməkdar Artist)

Saray əyanı – Əlfida CƏFƏROV (Əməkdar Artist)

 

 

Tamaşanı idarə edir – Vüqar MƏMMƏDOV

I hissə – 57 dəqiqə

II hissə– 67 dəqiqə

İlk tamaşa 14 dekabr 2017-ci ildə oynanılıb.

Please follow and like us: