Matey VİŞNEK

Tərcümə edəni: Dilsuz

Qoca kloun tələb olunur..

İki hissəli səhnə oyunu

Hazırlayanlar:      R.  R.  R.

İştirakçılar:                 Məlik,   Əzimov,   Dadaşov

Oyunun aparıcısı:           İ. Hüseynov

Səhnə tərtibatçısı:         R. Bəykişiyev

ROLLAR      İFAÇILAR:

 Pepinno                Rafiq ƏZİMOV

Filippo                  Rafael DADAŞOV

Nikkolo                  Ramiz MƏLİK

Konfransye           İlham HÜSEYNOV

 Tamaşanı idarə edir:           Xanım HƏSƏNOVA

 İlk tamaşa 26 sentyabr 2013-cü il

Please follow and like us: