Rəhbərlik

 

Azər Paşa Nemətov

(bədii rəhbər və direktor)