Rəhimov Hikmət

Rəhimov Hikmət
Rəhimov Hikmət

 

HƏYATI

Rəhimov Hikmət Vaqif oğlu

1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2004cü ildə, 257 nömrəli orta məktəbi bitirdikdən sonra , Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Dram və Kino aktyoru fakültəsinə daxil olmuşdur və 2008ci ildə oranı bitirmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra 1 il müddətinə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır və 2009cu ildə xidmətini bitirib geri qayıtmışdır.

Elə həmin ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında və YUĞ Teatrında çalışmağa başlamışdır.

YARADICILIĞI

YUĞ Teatrı
TAMAŞA ROL
Sonuncu Tələbə
Naməlum Axundzadə Şəyird
Kafkadan salam Anima
Albalı bağı Yepixodov
Psix Don Kixot
AKADEMİK MİLLİ DRAM TEATRI
Qatil Kişi
Əmir Teymur Yıldırım Bəyazid
Herostratı unudun! Herostrat
Qadın məhəbbəti Məşuq
Nadir Şah Rzaqulu Xan
Şah və Şair Xızır
Anamın kitabı Mirzə Baxşəli
Silindr Antonio
Xanuma Kento
Kalxas Nikita İvanoviç
Danışan gəlincik Şah
Sənətkarın Taleyi Əbdül
Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran Teymur ağa