Nadir Şah

Yunus OĞUZ

İki hissəli dramatik xronika

Quruluşçu rejissor Gümrah ÖMƏR
Rejissor Vidadi HƏSƏNOV
Quruluşçu rəssam İlham ELXANOĞLU
Bəstəkar Sərdar FƏRƏCOV
İşıq üzrə rəssam Rafael HƏSƏNOV
Plastika Pərviz MƏMMƏDRZAYEV
Rəqslərin quruluşu Lalə HACIYEVA
Məsləhətçi Cahangir HÜSEYNOV

Tamaşa Azərbaycan Respublikası

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanıb.

ROLLAR VƏ İFAÇILAR:

Nadir şah – Avşar dövlətinin şahı Ramiz NOVRUZ
Məmməd SƏFA
Rzaqulu – Nadirin oğlu Hikmət RƏHİMOV
Kamuşkin – Rusiya elçisi Amid QASIMOV
Nəsrullah – Nadirin oğlu Ramin ŞIXƏLİYEV
Məhəmməd Hüseyn Şamil İBRAHİMOV
I Mahmud – türk sultanı Əbül Feyz– Buxara əmiri Əmir Teymur Səadət xan – Moğol şahının vəziri Vidadi HƏSƏNOV
Əli NUR
Məhəmməd şah – Moğol şahı Pərviz MƏMMƏDRZAYEV
Miyanqala sərkərdəsi Oqtay MEHDİYEV
Məhəmmədxan Türkmən – Nadirin elçisi Vüsal MUSTAFAYEV
Rəhim Sultan, Qadam Vüqar HACIYEV
Təhmasib xan CəlayirQızlar Ağa

Nizamül-Mülk – Moğol şahının vəziri

Elşən RÜSTƏMOV
Leyli Əbdül ƏfəndiHakim Atalıq

Baş münəccim

Qolitsin

İlham HÜSEYNOV
Dauran xan –Moğol şahının vəziri

Həsən Paşa – Osmanlı vəziri

Qoca

Ayşad MƏMMƏDOV
Elgün HƏMIDOV
Qadın, Bibi-dayə Əminə BABAYEVA
Fatimə Soltan Bəyim Nigar GÜLƏHMƏDOVA
Sərvi Könül CƏFƏRZADƏ
Oğul Adil DƏMİROV

 

Tamaşanı idarə edir: Ceyran HƏSƏNLİ

 

İlk tamaşa 24 dekabr 2014-cü ildə oynanılıb.

Hal hazırda izlənəcək video yoxdur.

Şərh yaz