İlahi Oyun (Soylama)

İLAHİ   OYUN

(“Kitabi Dədəm Qorqud” eposu əsasında)

 Bir hissəli soylama

Quruluşçu rejissor Mikayıl MİKAYILOV
Quruluşçu rəssam Mustafa MUSTAFAYEV
Musiqi tərtibatı Amid QASIMOV
İşıq üzrə rəssam Rafael HƏSƏNOV

ROLLAR VƏ İFAÇILAR

Ozan – Ata Vidadi HƏSƏNOV
Ozan – Ana Nigar GÜLƏHMƏDOVA
Ozan – Oğul Pərviz MƏMMƏDRZAYEV
Kut Novruz NOVRUZLU

Tamaşanı idarə edirlər:            Rəfiqə MUSAYEVA

Vüqar MƏMMƏDOV

 

İlk tamaşa 17 aprel 2014-cü ildə oynanılıb.

Bir cavab yazın