Qanlı Nigar (Əyləncəli rəvayət)

Sadıq Şendil

Türkcədən çevirəni: V.İbrahimoğlu

QANLI   NİGAR

 İki hissəli əyləncəli rəvayət

Quruluşçu rejissor Namiq AĞAYEV
Quruluşçu rəssam Ramin BƏYKİŞİYEV
Musiqi tərtibatı Həmid KAZIMZADƏ
Rəqslərin quruluşu Rimma MƏMMƏDOVA
ROLLAR İFAÇILAR
Nigar Firəngiz MÜTƏLLİMOVA
Agah Rafael DADAŞOV
Abdi Ayşad MƏMMƏDOV
Rəşad BƏXTİYAROV
Narçın Elşən CƏBRAYILOV
Bədidə Rada NƏSİBOVA
Nədidə İlahə HƏSƏNOVA
Bacı Sevinc ƏLİYEVA
Laz Tofiq HÜSEYNOV
İstinyeli Əli NUR
Əcəm Əsgər MƏMMƏDOĞLU
Məzahir CƏLİLOV
Firuz XUDAVERDİYEV
Tamaşanı idarə edir Xanım HƏSƏNOVA

İlk tamaşa 9 oktyabr 2011-ci ildə oynanılıb.

Bir cavab yazın