C. Yan 24th, 2020

Qəribə, çox qəribə əhvalat (komediya)

Miro Qavran

Tərcümə: Bəhram Osmanov

QƏRİBƏ, ÇOX QƏRİBƏ, ƏHVALAT

Bir hissəli komediya

Rejissor – Əlif CAHANGİRLİ

Rəssam – Nazim BƏYKİŞİYEV (Xalq Rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı)

Musiqi tərtibatı –  Əlif CAHANGİRLİ

_______________________________________

Teatrın bədii rəhbəri – Azər Paşa ZƏFƏR oğlu

ROLLAR VƏ İFAÇILAR:

Jargets –  Hacı İSMAYILOV (Xalq Artisti, Dövlət mükafatı laureatı)

Kreşe – Rafiq ƏZİMOV (Xalq Artisti)

NikolaRamin ŞIXƏLİYEV,  Mehman FƏTULLAYEV

.

Tamaşanı idarə edir: Nərmin HƏSƏNOVA

Tamaşa 65 dəqiqə davam edir.

İlk tamaşa: 29 mart 2018-ci il