Müfəttiş (komediya)

Noyabr 2016

N.V.QOQOL

Tərcümə: Sabit Rəhman

M Ü F Ə T T İ Ş

(İki hissəli komediya)

                                              

Quruluşçu rejissor              Mikayıl MİKAYILOV

Quruluşçu  rəssam             İlham ELXANOĞLU               

Musiqi tərtibatı                     Kamil İSMAYILOV


Tamaşa Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanıb.

 

 

ROLLAR VƏ İFAÇILAR:

I hissə  –  85 dəqiqə

                        II hissə  –  60 dəqiqə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cavab yazın