Fevral 2018


slide14

 

Fevral 2018
Tarix Tamaşa Müəllif saat
 2  Müfəttiş  N.V.Qoqol  19.00
 3  Qürbətdən gələn məktublar  H.Həsənov  12.00
 Ölülər  C.Məmmədquluzadə  19.00
 4  Qürbətdən gələn məktublar  H.Həsənov  12.00 
 Qətibə İnanc  M.S.Ordubadi  19.00
 8  Şah Qacar  Ə. Əmirli  19.00
 9  Cəhənnəm sakinləri  Elçin  19.00
 10  Buzlar ölkəsi  A. Sadıqov  12.00
 Qətibə İnanc  M.S.Ordubadi  19.00
 11  Anamın kitabı  C. Məmmədquluzadə  12.00
 Almaz  C.Cabbarlı  19.00
 16  Xanuma  A. Saqareli  19.00
 17  Qaraca qız  A.Şaiq  12.00
 Vəsiyyət  H. Mirələmov  19.00
 18  Çippolino  C. Rodari  12.00
 Şah Qacar  Ə. Əmirli  19.00
 23  Boy Çiçəyi  İ. Əfəndiyev  19.00
 24  Xəcalət  H. Mirələmov  12.00
 Mənim günahım  İ. Əfəndiyev  19.00
 25  Qarabağnamə  İ. Əfəndiyev  19.00

Bir cavab yazın