Afişa

Iyul 2018

1 Iyul, 19:00 Manqurt (faciə)   5 Iyul, 19:00 Qəribə, çox qəribə əhvalat   6

Aprel 2018

  Aprel 2018 Tarix Tamaşa Müəllif Səhnə saat  1  Ölülər   C. Məmmədquluzadə  Əsas səhnə  19.00

Fevral 2018

  Fevral 2018 Tarix Tamaşa Müəllif saat  2  Müfəttiş  N.V.Qoqol  19.00  3  Qürbətdən gələn məktublar